top of page
Ara
 • hanefi çelik

RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA

Güncelleme tarihi: 21 May 2022

RADYOLOJİ Xray ODALARI KURŞUN KAPLAMA ÖZELİKLERİ1.05,mm levhadan 8 mm ye kadar kurşun panel

2.10 mm den 50 mm ye kadar kurşun tuğla duvar

3.Kurşun oda duvarları ve tavanlar için kurşun paneller

4.Kurşun esaslı özel yer döşeme plakaları

5.kurşun esaslı alüminyum profiller

6.kurşun kapılar

7.kurşun cam

8.kurşun camlı kapılar

9.kurşun zırhlı hermetik kapılar

10.kurşun zırhlı çelik kapılar

11.kurşun önlükler

12.kurşun separatörler

13.Radyoloji alanı için özel kurşun levhalar üretimi.

radiotrapi ve radioloji için


1.kurşun duvar

2.kurşun kaplı kapılar

3.kurşun cam

4.taşıma kutuları

5.bulundurma depoları

6.atık odaları için kurşun tuğlalı odalar

7.laboratuvarlar için kurşun cam ve kurşun kaplamalı ürünlerRÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA
RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA


1-X-ışını tüpü çalışırken teşhis odasında hasta, hekim ve teknisyen dışında hiç kimse bulunmamalıdır.2- Laboratuvar kapıları çalışma anında devamlı kapalı tutulmalıdır.


3- X-ışını tüpü birincil ışın direk olarak kapıya, pencereye, kontrol paneline, meşgul edilen alanlara yönlendirilmemeli, birincil ışının meşgul edilmeyen alanlara yönlendirilmesi tercih edilmelidir.


4- Faydalı ışın demetini klinik sahada sınırlayabilecek uygun tertibatlar olmalı (diyaframlar, koniler ya da ayarlanabilir kolimatörler) Faydalı ışın demetinin profilini göstermek için bir ışıklı yer tayin edici kullanılmalıdır.


5- Film çekimi sırasında görevli personel hiçbir şekilde hastaları ya da filmi elle tutmamalıdır. Eğer tutması gerekmektedir ise, özellikle çocuk hastaları, radyasyon işçisi olmayan yakınları ya da hastayı getiren kimse tarafından tutulmalıdır.Bu esnada hastayı tutan şahıs kurşunlu önlük ve eldiven giymelidir. Gereğinde mekanik destekleyicilerden yararlanılmalıdır.


6- Bütün teşhis çalışmalarında hastanın ve görevli personelin ve gerektiğinde yardımcı personelin gonadlarının korunması için özel dikkat gösterilmeli ve önlem alınmalıdır. Çocuk hastaların tetkik çalışmalarında sabitleştirici malzemelerin kullanılması aynı filmin defalarca çekilmesini önleyecektir.


7- Şiddetlendirici ekran ya da hızlı film kullanılması hasta dozunu azaltacaktır.


8- Mümkün olduğu ölçülerde yüksek kV ve düşük mA’ da çalışılmalıdır.


9- Değişik hasta kalınlıklarına göre en iyi sonucu veren kV-mA değerleri ve tüp çıkışı ile hasta cilt uzaklıkları daha önce belirlenmiş olmalıdır.


10- X ışını tüpü ve skopi monitörü aşağıda belirtilen şartları sağlayacak şekilde ayarlanmış olmalıdır.


A) Fokus-panel uzaklığı 45 cm den az olmamalıdır.

B) Tüp ve monitörün her çeşit hareket pozisyonundan birincil X ışını ekseni monitörün orta noktasından

geçmelidir.


C) Diyaframlar sonuna kadar açıldığı ve ekran tüpten azami uzaklıkta iken ekran kenarlarında 1 cm likkaranlık şerit kalmalı ve ekran bu pozisyondan daha fazla çekilmeyecek şekilde sabitleştirilmelidir.

11- Diyafram kontrol düğmeleri hekim ya da teknisyenin ellerinin ışınlanmasını önleyecek şekilde zırhlanmış olmalıdır.


12- Floroskopik tetkiklerde kurşunlu önlük ve troid koruyucusu kullanılmalıdır. Kurşunlu önlük en az 0.25 mm kurşun eşdeğerinde olmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere kurşunlu eldivenlerde aynı eşdeğerde olmalıdır.


13- Kurşunlu önlük ve eldivenler yırtılma ve çatlamaların kontrolü açısından düzenli olarak skopi ya da radyografi ile kontrol yapılmalıdır.


14- Kullanılan skopi sandalyesi 1.5 milimetre kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmış ya da aynı korunmayı verebilecek eşdeğerde olmalıdır.


15- Ekran altındaki kurşunlu saçakların herbiri en az 0.5 mm kalınlığında kurşun eşdeğerinden az olmamalı ve toplam saçak kalınlığı 1.5 mm kurşuna eşdeğer korunmayı sağlamalıdır. Saçaklar teknisyen ya da hekim tarafından yeterli korunmayı sağlayacak şekilde kullanılmalıdır.


16-Palpasyon çıplak elle ya da kurşun eldiven ile yapılmamalıdır. Eldivenler yalnızca saçılan ya da sızıntı radyasyona karşı yeterli korumayı sağlar. Hiçbir zaman birincil radyasyona karşı yeterli korunmayı sağlamazlar. Bunun için ekran kenarında palpasyon kaşığı bulunmalı ve kesinlikle bu kaşık kullanılmalıdır.


17-Skopi çalışmalarında tüp akımı hiçbir zaman 4-5 mA’ den fazla kullanılmamalıdır. İdeal çalışma şartları 70 kV’ lik tüp potansiyeli için 3 mA, 80 kV için 2.5 mA ve 90 kV için 2 mA olmalıdır.


18- Skopi çalışmalarında hasta dozunu asgari tutabilmek için aşağıda belirtilen şartlar sağlanmalıdır.


A) Düşük tüp akımı (mA) ile çalışılması,

b) Hızlı ekran kullanılması,

c) Mümkünse görüntü şiddetlendiricileri kullanılması,

d) Diyaframların ayarlanması,

e) Uygun filtrelerin kullanılması,

f) Hekim ya da teknisyen tarafından kırmızı cam gözlük kullanılarak gerekli karanlık adaptasyonu

sağlanması,


g) Gerekli tetkik zamanı asgari tutulmalı ve toplam ışınlama zamanını ölçmek için zaman

ayarlayıcı kullanılmalıdır.


19- Radyasyonla çalışan kişiler düzenli ilaçlanma cep ya da film dozimetresi kullanmalıdır.


20- Hayati önem arz etmedikçe hamile ve hamile olma ihtimali bulunan kadınların filmleri çekilmemelidir.


21- Röntgen filmi çekenlerin bu iş için daha önce eğitilmiş olması zorunludur. Ayrıca yetkili şahıstan başkası röntgen cihazını kullanamaz. Yetkili şahıs yasaların bu iş için izin vermiş olduğu şahıstır.


22- Bu hususların uygulanmasından “Radyasyon Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliği” gereğince lisans sahibi sorumludur.

RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA
Röntgen odalarında kullanılacak olan kurşun özellikleri ve uygulama ayrıntıları


1)TAEK lisanslama şubesinin belirlemiş olduğu kalınlık ve özellikler muhakkak uygulanmalıdır


2) Uygulanacak kurşun levhalar kesinlikle %99,2 saflığın altında olmamalıdır. Bu saflık


İçin geri dönüşüm kurşun hurdalarından yapılan kurşun levhalardan uzak durmalı, kullanılmamalı, radyoloji odalarında kullanılacak odalarda muhakkak hamilimetreaddeden ilk döküm olarak


Yapılmış ve kalite kontrollerden geçmiş radyolojiye özel üretilmiş levhalar kullanılmalıdır.


RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA ,KURŞUNLAMA UYGULAMA DETAYLARI


Uygulama TAEK standartlarında belirtilen döşeme ve yapıştırmaya uygun olmalı,


Kurşun levhalar her kademede çok iyi kontrol edilmeli, hiçbir şekilde vida deliği vb olmamalı,


Uygulamalar muhakkak kurşun tapalı vidalar ile yapılmalı, direkt normal vida kullanılmamalı.


Elektrik ve su tesisatı delikleri kurşun panellerde olmamalı, yapılacak alçıpan ve lambriler katti surette kurşun levhalara tutturulmamalı ve yapılan kurşun plaka döşemeleri çok iyi izole edilmeli ki hava ile teması kesilmeli, kurşun plakaların havayı kirletmesi engellenmeli, unutulmaması gerekli olan bir konukurşun havayı kirletir yararı kadar zararı da olabilir. Çok iyi izole edilmesi şarttır.RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA
RÖNTGEN ODASI KURŞUN KAPLAMA

KURŞUN KAPLAMA YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

* Kurşun zehirleme özelliği olan bir metaldir. Kurşun levhalar ve kurşun ürünleri üretiminden montajına kadar çok iyi şekilde korunup ambalajlanmalı ve kullanım esnasında kesinlikle maske, eldiven özel kıyafetler giyilmelidir. .Kurşun işlerinde iştigal eden pek çok şahısta kısmi felç, zehirlenme, karaciğer ve akciğer kanserine rastlanılmış olup, zehirlenerek yaşamını yitirmiş pek çok kişi kayıtlarda mevcuttur.


* Özellikle çocukların korunması için, kurşunlu benzin kullanımının bütünüyle engellenmesi ilk sırada olmak üzere, tüm kurşun kaynaklarının tehdit olmaktan çıkarılması hedeflenmelidir.

* Yoğun kurşun malzeme bulunan yapılarda yangın çıkması durumunda, çevredeki insanlar dumandan özellikle uzak tutulmalı, bölge halkı bu konu da uyarılmalı ve çocuklar güvenli mesafeye uzaklaştırılmalıdır. Okullar itfaiyeden sonra öncelikli uyarılması gerekli olan kurumlardır.


Kurşun oda sistemleri kurşun kaplama ve radyasyon izolasyonları için en iyi sistemleri uygulayıp teslim etmek ve sistemleri geliştirmek adına çalışır.


Radyoloji odalarında radyasyon ışınlarını bertaraf ederek sağlıklı bir çalışma ortamını hazırlar.


Radyoloji ışınlarının olduğu her mekana kurşun levhalarla ve gerekirse makine kuvvetlerine göre kurşun tuğlalarla yalıtımlar uyguluyoruz.Kurumların sahibi olduğu bozuk ve standartlara uymayan oda zırhlamalarınızı söküp standart oda haline getiriyoruz.


RÖNTGEN ODALARINDA KURŞUN KAPLAMA

a)Alt, üst ve bitişik alanları daimi mesken olarak kullanılmayan alanlar tercih edilmelidir.


B)Oda ebatı x-ışını cihazının özelliğine göre değişmekle beraber 15 m2 den küçük olmamalıdır.


C)Duvar kalınlıkları en az 29 cm dolu tuğla ya da 15 cm beton olmalıdır. Duvar malzeme yapısının farklı olması ya da kalınlığının bu değerlerin altında kalması durumunda eşdeğer korunmayı sağlayacak kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmalıdır.


D)Birden fazla x-ışını cihazı aynı odaya kurulamaz. Kumanda ünitesi aynı olan cihazlar araya paravan ( kurşun ya da duvar) konularak kurulabilir.


E)Odanın tercihan tek giriş kapısı olmalı ve bu kapı radyasyon sızıntısına izin vermeyecek şekilde 2.0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.


F)Oda tetkik dışında başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır.


G)Oda kapısı tetkik sırasında muhakkak kapalı tutulmalıdır.


H)Cihazın x-ışını tüpü kapıya mümkün olan en uzak bölgeye yerleştirilmelidir. Kumanda ünitesi de tüpten mümkün olan en uzağa konulmalı ve önüne üstünde hasta gözetlemesini sağlayacak uygun kalınlıkta kurşun eşdeğerli cam bulunan, kullanıcının saçılan radyasyona karşı korunmasını sağlayacak boyut ve tasarımda uygun kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmış paravan bulundurulmalıdır.


I)Cihazın x-ışını tüpü direkt kapıya, kumanda ünitesine ve arkası devamlı kullanılacak olan alanlara yönlenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Saçılan radyasyon için gerekli görülen yerler ( masa altı ve akciğer statif arkası gibi) uygun kalınlıkta kurşun plaka ile kaplanmalıdır


j)Odanın havalandırılması aspiratör, vasistas tipi pencere ya da merkezi havalandırma sistemi sayesinde sağlanmalıdır.


K)Hasta soyunma kabinleri 2.0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.


L)Hastaların ve refakatçilerin bekleme yeri oda dışında değişik bir yerde olmalıdır.


M)Odanın bitişik alanı film banyo odasına açılıyor ise duvara açılacak kaset alış veriş penceresi her iki yönden 2.0 mm kalınlığında kurşun plaka ile kaplanmalıdır.


N)Laboratuvar kapılarında ve gerekli görülen yerlerde radyasyon ikaz işaretleri bulundurulmalıdır.


O)Işıklı ikaz uyarı sistemi konulmalıdır.


Odanın radyasyon güvenliği yönünden gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı nihai olarak yerinde yapılacak radyasyon kontrol ve denetimi sırasında tespit edilir.

Kurşun Kaplama

Kurşun kaplama işlemi işinde uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Kurşun levhalara gelebilecek en ufak zarar sızıntıya ve daha büyük maliyetlere yok açmaktadır. Projenize uygun kurşun ebatlarında kaplama ( kurşun zırhlama ) işlemi istenen yüzeye uygulanır. Kurşun zırhlama işleminiz tamamlandıktan sonra projenize tek seferde %100 onay garantisi veriyoruz.


Kurşun zırhlama işlemi sağlık ve sanayi piyasasında röntgen odalarının radyasyon sızdırmazlık onayı ve sağlıklı bir çalışma alanı için kaçınılmaz bir işlemdir . Projenize uygun kurşunları imal edip montajını ve onay sürecini tamamlıyoruz.


Rontgen odasi kursun kaplama


Röntgen odası kurşun zırhlama

Mr odası kurşun zırhlama

Panoramik röntgen odası kurşun zırhlama

Sanayi tipi röntgen odası kurşun zırhlama

Radyoaktif alan kurşun zırhlama

KURŞUN LEVHA NEDİR ?

Kurşun Pb. Yumuşak, ağır, zehirleyici, kolay dövülebilen bir metaldir. Genel olarak inşaat piyasasında ve ayrıca çeşitli pil, mermi, lehim, ve diğer alaşımların yapımında kullanılır. Elektrik iletkenliği düşüktür. Kurşun levha imalatı; sıvı sıcak kurşunun kalıplara dökülerek silindirlerde ezilmesi ile şekil verilerek gerçekleşir. Az miktarda antimon ya da diğer metallerle alaşımlandırılarak sertlik değeri yükseltilebilir. Ergime derecesinin düşüklüğü (327.5°C) sebebiyle iş hayatında oldukça yaygın olarak kullanılır. 550°C’nin üzerinde ortam havasında buharlaşır ve kondanse olmuş, kurşun oksit partikülleri olarak yayılır.


* Korozyona dayanıklı olduğundan dolayı aşındırıcı sıvıların (söz gelimi, sülfürik asit vb.) depolanmasında kullanılır.

* Aşınmaya karşı çok mukavemetlidir. Yapı işlerinde kullanılmak üzere düz ve eğimli yerlerin çatı kaplamaları, Camilerin çatı kaplamaları, duvar etekleri, hendekler, korkuluklarda, su borularında ve kabloların korunmasında kullanılır.

* Yüksek yoğunluğu ve ucuz olması sebebi ile kurşun, eskiden beri terazilerde ve safra yapımında kullanılmıştır. Öte yandan yüksek yoğunluk, kurşuna ışınlara karşı direnç verir. Bu yüzden, nükleer rektörlerde, X ışını üreteçlerin de ve gama ışını kaynaklarında koruma perdesi olarak kullanılır. Tıbbi cihazların yapımı, özellikle X-ray cihazları, fotoğraf ve bazı özel cihazlarda kurşun levha kullanımı, sıvı ışın önleyecilerden daha sağlıklı sonuç verecektir. Radyasyon önleyici kurşun kaplama sistemleri, kurşun nükleer taşıma kapları, kurşun tuğla, kurşun önlük, kurşun paravan, kurşun hücre, röntgen odası kurşun yalıtımı, radyasyona önlem olarak laboratuvarlar, hastaneler, diş ve veteriner kliniklerinde en doğru seçim, uygun et kalınlıkları ile sağlanabilmektedir.

* Kurşunun bir başka kaynağı da duvar boyalarıdır. Günümüzde kullanılacak olan bazı duvar boyaları yüksek miktarda kurşun içermekte (sulyen ve üstübeç kurşundan zengin astar boyalar olup, kurşun oranı kuru ağırlıklarının %50’sini oluşturabilir), bu tür boyalar ile boyanmış evlerde oluşan tozlar, ortalama 750-11.000 Microgram kurşun içerikleri ile özellikle çocuklar için önemli miktarda kurşun alımına aracılık edebilmektedir..


Panaromik Röntgen Odası Kurşun Levha kaplama TAEK standartlarında uygulanır. Doğumed Olarak Türkiyenin hemen hemen 26 ilinde çeşitli kurum ve kuruluşların Panaromik Röntgen Odası kurulumunu gerçekleştirmiş bulunmaktayız. TAEK standartları aşagıdaki gibidir;


ıbbi radyoloji cihazının elektrik- elektronik ve mekanik aksamının ulusal ve global uygun standartlarda olmasının beraberinde, kurulum aşamasında radyoloji cihazı ve bu cihazla beraber kullanılacak yardımcı donanımların kurulacağı alanda (kullanım alanı) etkin olarak çalışabilmesi için evvela üretici işletmenin öngördüğü asgari alan dikkate alınmalıdır.


Cihaz kurulurken radyasyondan korunmaya yönelik olarak personeli (radyasyon görevlisi), halkı ve hastayı lüzumsuz radyasyondan korumak, alacakları dozu kabul gören limit değerlerin altına çekmek için oda düzenlenmesinde aşağıda belirtilen koşullar gözetilmelidir:


Kontrol konsolu oda içinde ise, x-ışın tüpü ile arasında en az 200cm mesafe olmalı ve bir paravan ile personel korunmalıdır.

Personel paravan arkasında bulunduğunda, koruyucu donanım kullanmadan çalışacak şekilde paravanın koruyucu özelliği olmalıdır.

Paravanda kullanılacak kurşun plakanın 2 milimetre kalınlığında olması tavsiye edilmekle beraber odanın büyüklüğü, iş yükü, kontrol konsolu ile x-ışını tüpü arasındaki mesafe ve ikisi arasındaki geometriye bağlı şekilde değişiklik gösterebilir.

Paravan L biçiminde ise, uzun kenarı 100 cm kısa kenarı 50 cm ve aralarındaki açı 900 - 1350 arasında ve yüksekliği 200cm olmalı; eğer paravan tek parça halinde olacak ise eni en az 175 cm ve yüksekliği 200 cm olmalıdır.

Paravan üstünde personelin hastayı rahatlıkla görebileceği en az 2 mm kalınlığında (cihazın iş yükü ve kontrol konsolunun konumuna bağlı şekilde değişiklik gösterebilir) kurşun eşdeğerli camı bulunan gözetleme penceresi olmalıdır.

X-ışınının birincil demeti personelin bulunduğu, hasta giriş-çıkışının olduğu ve kaset alış-veriş penceresinin bulunduğu yerlere yönlendirilmemeli, akciğer statifi tercihen meşguliyeti az olan duvara (duvar arkası boşluk, depo, bahçe, otopark, tesisat sistemi, asansör boşluğu vb) yönlendirilmeli; sistemin güç kaynağı, anjiyo cihazlarında tüpün yakın bulunduğu duvarın arkasına ve bilgisayarlı tomografi cihazlarında gantriye yakın olan duvarın arkasına yakın olması tercih edilmelidir.

Tekerlekli sedye ile gelen hastanın girişinin sağlanacağı ve sedyenin uygun biçimde oda içinde hareketini sağlayabilecek alan olmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda tek tüplü grafi cihazı için örnek bir oda tasarımı Şekil-1’ de verilmiştir. Verilen şekle göre :


1- Hasta masasının sabit ya da hareketli olması durumuna göre odanın kısa kenarı 300– 350 cm,

TAEK STANDARTLARI


 • Cihazın cinsi


 • Asgari oda ebatı (m2)
 • Periapikal diş röntgen *2.0 x 3.0 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Panoramik/Sefalometrik röntgen 2.5 x 3.5 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Floroskopi 4.0 x 6.0 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Mamografi 2.5 x 3.5 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Anjiyografi 4.5 x 6.5 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Bilgisayarlı Tomografi 4.0 x 5.5 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Grafi 2.5 x 4.0 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Masasız ve kontrol paneli içerde 3.0 x 5.0 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Masalı ve kontrol paneli içerde 2.5 x 3.5 KURŞUN LEVHA KAPLAMA


 • Masasız ve kontrol paneli dışarıda 2.5 x 4.0 KURŞUN LEVHA KAPLAMA
Dişçi Odaları olarak bilinen panaromik Odaların kurşun kaplnaması , Kurşunlu kapı ve uygulamaları için bizimle iletişim kurunuz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page